Табло за обяви - Шампион-захранки за риболов
Ш А М П И О Н
З а х р а н к и - д о б а в к и


Събота, 22.07.2017, 00:29
Главна | Регистрация | Вход

Сайт меню

Вход във форума

Търси

Мини-чат

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Табло за обяви
Главна » Табло за обяви (12)

Новини [10]
Новини
Лични [2]

Заповед за забрана
II.Разрешавам любителският риболов през периода на забраната в следните водни обекти на територията на страната:

Област Благоевград

-водоем между Горно Лешко и с.Долно Лешко,общ.Благоевград;(махала Хайдушка)
-баластриера Бистраха,под моста за с.Покровник;
-яз.Бели Брег,гр.Сандански;
-водоем Ормана до Пресевната местност Ормана,гр,Гоце Делчев;
-напоителен канал Топлика от главния път свързващ гр.Гоце Делчев-Илинден до пътя от с.Копривлен под помпената станция пресичащ канала.
-яз.Самоилово,с.Самоилово ,общ.Петрич;
-водоем Марена до с.Марикостиново общ.Петрич;
-първи водоем до завод за релета,с.Баня общ.Разлог;

Област Бургас

-бастриера "Дупките" гр.Бургас

Област Велико Търново

стари речни корита на р.Янтра:
-землище на с.Раданово, общ.Полски Тръмбеш;
-землище на гр.Полски Тръмбеш;
-землище на с.Петко Каравелово, общ.Полски Тръмбеш;
-землище на с.Куцина, общ.Полски Тръмбеш;
-землище на с.Крушето, общ.Горна Оряховица;
-землище на с.Драганово, общ.Горна Оряховица;
-землище на с.Върбица, общ.Горна Оряховица;
стари речни корита на р.Росица:
-землище на с.Крушето общ.Полски Тръмбеш;
-землище на гр.Бяла Черква общ.Павликени;
-землище на с.Михалци общ.Павликени;
баластриери:
-землище на с.Дичин, общ.Павликени;
-землище на с.Писарево;
напоителни и отводнителни канали
-местност "Блатото"гр.Свищов запад

Обаст Видин

-р.Тополовец в участъка на моста на главен път Е-79 до с.Слана Бара;
-яз.Дъбравка, общ.Белоградчик;
-яз.Дреновец в обозначеният за това участък обхващаш зона от 300 метра от зона за садки в продължение на 1км в посока с.Воднянци от северната страна на водоема;
-яз.Фарафун, общ Грамада;
-напоителен канал между с.Антимово и с.Кутово общ.Видин

Захранки и добавки Шампион

Област Враца

-яз.Бели Извор , с.Бели Извор,общ.Враца;
-р.Бутуня от моста на гр.Криводол по поречието на реката до землищната граница със с.Ракево,общ.Криводол;
-р.Скът от "Мищьонски мост" до моста в центъра на  гр.Мизия,общ.Мизия

Област Кюстендил

-стар рудничен котловин ,от с.Николичевци,общ.Кюстендил
-два водоема при разклона при с.Паничарево, общ.Бобов Дол ;

Област Кърджали

-яз.Охлювец общ.Кърджали;
-кюмюрлюк в землището в с.Багрилци, общ.Крумовград;

Област Ловеч

-яз.Сопот с изключение на зоните с естествено размножаване на риба и др. водни организми и експлоатационната зона определена със  запове 249/09.06.2003г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
-яз.Крапец с изключени на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена;
-яз.Александрово с изключение на зоната за техническа експлоатация , обособена пред язовирната стена;
-горното течение на р.Златана панега от извора до изхода на с.Патревене,моста на с.Тодорчане,разрешен само за пъстървови риби;
-водоем "Зореница" намиращ се между гр.Ябланица и с.Гложене;
-яз.Гаргулица,землището на гр.Ябланица ,общ.Ябланица;

Област Монтана

-яз.Огоста в раьона на баластриерите ,в землището на с.Горно Церовене,общМонтана;
-баластриерни водоеми на р.Огоста в землището на с.Громшин,общ.Бойчиновци;
-баластриерен водоем до р.Бързея/Йончови ханове/ в землището на гр.Берковица;
-блато в кв.Момин брод,грЛом;

Област Пазарджик

-баластриера,с.Бошуля;
-баластриера,с.Лозен;
-студен канал на р.Марица при с.Синитево;
-студен канал местност "Фазанария";
-канал на Пловдивска-"Кривата река"

Обаласт Перник

-рудничните езера на гр.Перник;
-сгуроотвалите в кв.Калкас,грПерник;
-руднични езера в с.Драгичево и с.Рударци;
-отводнителните канали около р.Арката "Блатото";

Област Плевен

-яз.Горни Дъбник-в обозначения за това участък,обхващащ от южната страна на язовирната страна, земната част в продължение на 1км. до малката дига на язовира;
-баластриери Витски блата ,общ.Плевен;
-баластриерите край р.Искър Между гр.Червен бряг и с.Чомаковци и при с.Реселец,общЧервен бряг;
-баластриерата край р.Искър при с.Писарово,общ.Искър;
-яз.Еница, общ.Кнежа;
-яз.Дрен,землище на гр.Пордим , общ.Пордим;
-отводнителен канал при гр.Белене,общ.Белене;
-отводнителен канал в землището на с.Асеневци, в участъка от ЖП линията свързваща гр.Левски с гр.Ловеч до асфалтовият път свързващ гр.Левски със с.Асеновци.

Област Пловдив

-яз.Домлян.

Област Разград

-яз.Бяла пръст /Папаза/,гр.Разград

Област Русе

-корекцията на р.Янтра в местноста"Кривушата"-намираща се между гр.бяла и с.Каранци до десния бряг на р.Янтра.

Област Сливен

-баластриера Крушарска дупка,с.Крушаре,общ.Сливен;
-баластриера Сливенска дупка,с.Мечкарево,общ.Сливен;
-баластриера  Мечкаревска дупка,с.Мечкарево, общ.Сливен;
-яз.Щоките, с.Кортен,общ.Нова Загора;
-яз.Чилията, с.Загорци,общ.Нова Загора;
-напоителен канал в отсечката на с.Бинкос до с.Горно Александрово,общ.Сливен.

Обалст Смолян

-яз.Тешел

Обаласт София


-бент Панчерево;
-водоем Жеков вир;
-баластриери в землището на с.Мрамор;
-баластриерите на с.Враждебна /извън границите на летище Сифия/;
-баластриери в землището на с.Долни Богоров;
-баластриери в с.Негован;
-баластриери в землището в с.Чепинци;
-баластриери в землището на с.Световрачене;
-баластриери в с.Челопечене;

Област стара Загора

-баластриери 1 и 2 затворени в /землището на с.Ягода , общ.Мъглиж/;
-баластриери 1 и 2 затворени в /землището на с.Юлиево , общ.Мъглиж/;
-баластиера (отворена) в землището в с.Шаново , общ.Мъглож;
-баластриери 1 и 2 (отворена и затворена),и баластриера отворена (Аксаков гьол) в землището на с.Зимница, общ.Мъглиж;
-баластриери 1 и 2 на границата на землището на с.Тулово и землището на с.Ръжена, общ.Мъглиж.

Област Хасково

-яз.Доситеево до с.Доситеево,общ.Харманли;
-яз.Сираково,с.Сираково,общ.Минерални бани;
-яз.Жълти бряг,общ.Стамболово;
яз.Гледка/до мотела/,общ.Стамболово;
-яз.Левака/новия/,общ.Свиленград
-яз.Орешец.общ.Харманли.

Област Шумен

-баластриера,с.Радко Димитрово;
-водоем намиращ се на изхода на гр.Шумен,по пътя за квартал Мараш;
-яз.Върбица до гр.Върбица.

Област Ямбол

-баластриерен водоем "Долен герен",гр Елхово;
-отводнителен канал "Дере-3",землището на с.Безмер;
-яз.Болярско-2, землището на с.Болярско;
Баластриерни водоеми "кукоревски дупки";
-грбен канал Ямбол-северна и южна част.
Новини | Преглеждания: 1419 | Дата: 14.04.2012 | Коментари (0)

 
    Заповед за забрана на улова на риба през периода на нейното размножаване .

На основание чл. 32,ал. 2 и ал. 4 от Закона на рибовъдството и аквакултурите (ЗРА),чл.4 ал.1 и чл. 8,ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на земеделието и храните,във връзка с установяване на сроковете за забрана за улов на риба и други водни организми през размножителният период на видовете във водите на Черно мор, р. Дунав и вътрешните водни обекти и след съгласуване с министъра на околната среда и водите с писмо 12-00-468/05.04.2012г.

НАРЕЖДАМ:
I.  Забранявам улова на риба през периода на нейното размножаване в рибостопанските обекти по чл.3,ал.1,т 1 и 2 от ЗРА,както следва:
1.карагьоз(дунавска скумрия) в българският участък на река Дунав през периода 15 април до 15 майвключително.
2.Калкан в общностните води на Черно море през периода 15 април до 15 юни включително,съгласно Регламент на Съвета 5/2012 от 19 д.   2011г.
3.Попчета с мрежни риболовни уреди във водите на Черно море през периода 15 април до 15 юни включително.
През периода на забраните по т.1 и т.2 всички стационарни и други риболовни уреди да бъдат извадени от водата под контрола на инспекторите по "Рибовъдство и контрол" от съответните териториални сектори на ИАРА.
През 2012 г.действа режим на риболова, определен в Приложение 1 на Закона за рибовъдство и аквакултурите,с изключение на сроковете по т.3 от приложението.
Срокът по буква "Б",т.3.от Приложение 1 към чл. 32, ал.1 от ЗРА се променя както следва:
"Пролетно-лятно размножаващите се риби от 17.04.2012г. до 01.06.2012г."
Срокът на действие на забраната за улов на щука и бяла риба,въведена със заповед РД09-252/13.03.2012г. на министъра на земеделието и храните се удължава до 01.06.2012г.
Разрешени водоеми

Източник ИАРА    Още>>> 
Новини | Преглеждания: 1673 | Дата: 14.04.2012 | Коментари (0)

 
 Както всяка година и тази ще се проведе изложение природа,лов,риболов .Мястото отново ще е Международен панаир Пловдив.

ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ е утвърден форум на фирми, институции, сдружения и  специалисти, свързани с горското стопанство, дивечовъдни и рибовъдни дейности; с облагородяването на природата, с опазването на резерватите.

По време на ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ производители и търговци на ловно-рибарски и спортни принадлежности осъществяват делови контакти, срещат се с многобройни посетители и клиенти.

Изложението е привлекателно за изкушените от лова и риболова, за ценителите на ловните трофеи, за туристите и за любителите на конния спорт. Тази изложба е и за всеки, който търси оригинални идеи за свободното си време и за своето хоби.Източник
Новини | Преглеждания: 773 | Дата: 17.03.2012 | Коментари (0)

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА УЛОВ НА ЩУКА И БЯЛА РИБА ОТ 15 МАРТ ДО 30 АПРИЛ 2012г.

Заповед за забрана

Новини | Преглеждания: 885 | Дата: 16.03.2012 | Коментари (0)

Плаващи ферми са перспектива за рибовъдството в язовир „Ал. Стамболийски". Няколко дружества от София вече са изявили желание да инвестират в съоръженията, наречени "садки". Дейността се субсидира по линия на европейските програми.

Една от последните, заявили подобни инвестиционни намерения, е столичната компания "Яна". Нейният проект е за подобна плаваща ферма в землището на сухиндолското село Горско Косово, съобщи в. "Борба".

Самото садково стопанство включва няколко отделни елемента, които са привързани към плаващ понтон. Фермата може да променя постоянно местонахождението си, в зависимост от качествата на водата в конкретната зона.

Рибите са разпределени в клетките според големината си. Цялата плаваща ферма пък се транспортира с буксирна лодка. Така от площ 60-70 квадратни метра годишно може да се произвежда до 50 тона жива риба.

Технологията позволява след нарастването на екземплярите плаващите клетки да се измъкват директно от водата и да се товарят в камиони за транспортиране с цел преработка или директна продажба.

Производството е екологично чисто, а отпадъкът при отглеждането на рибата се превръща в биомаса, която се оползотворява практически изцяло от останалите обитатели на водоема.

Източник-интернет


Новини | Преглеждания: 709 | Дата: 11.09.2011 | Коментари (0)

Общо над километър бракониерски мрежи са иззели инспектори на ИАРА при проверки през почивните дни

Инспектори от сектор "Рибарство и контрол” на ИАРА Монтана са извършили проверка по река Дунав. При проверката е забелязана лодка с две лица, изваждащи стационарно заложени хрилни мрежи. Инспекторите са посрещнали бракониерите при излизане на брега. На лицата с инициали П.Т. и И.И. са им съставени 2 акта за риболов по време на забраната. От тях са конфискувани и 3 бр. хрилни мрежи с обща дължина 130 метра. Малкото уловена риба в мрежите е освободена и върната от инспекторите на ИАРА Монтана във водата.

Проверка по река Дунав в района на Козлодуй са извършили инспектори на ИАРА Враца.  Инспекторите са открили и извадили от реката 3 бр. кърмаци, поставени в работно положение. Незаконните риболовни уреди са конфискувани и е съставен констативен протокол срещу неизвестен извършител.

По сигнал на граждани, инспектори от сектор "Рибарство и контрол” на ИАРА Кърджали съвместно със служители на Жандармерията са извършили проверка на язовир "Студен кладенец”. В района на село Островица, инспекторите са открили и извадили 50 метра бракониерска хрилна мрежа. Уловената в нея близо 4-5 кг риба /сребриста каракуда/ е освободена и върната в язовира. Мрежата е конфискувана и е съставен констативен протокол срещу неизвестен извършител.  При проверката, инспекторите на ИАРА са забелязали и лице ловуващо на язовира. На нарушителят е съставен акт за риболов по време на Забрана.

Инспектори на ИАРА Габрово са извършили проверки по водоеми в Габровски регион. Проверките са извършени съвместно със служители от РУ "Полиция” Габрово и Изпълнителна агенция по горите.  Инспекторите на ИАРА са съставили 3 акта на бракониери са извършване на риболов по време на забраната. От тях са конфискувани и 340 метра хрилни мрежи.

По сигнал на граждани, инспектори от сектор "Рибарство и контрол” на ИАРА Шумен са извършили проверка на язовир "Тича”. При проверката в района на село Ловец, инспекторите са открили и извадили 6 бр. бракониерски мрежи с обща дължина 540 метра. Мрежите са били поставени в работно положение. Уловената в тях около 3 кг риба /уклей и каракуда/ е върната в язовира. Съставен е констативен протокол срещу неизвестен извършител.

Източник ИАРА

Новини | Преглеждания: 604 | Дата: 09.05.2011 | Коментари (0)

Интер Експо и Конгресен Център, София, бул. "Цариградско шосе" 147

На 28 април  се открива изложението "Лов и риболов", което и тази пролет ще е място, посещавано от хора с ловни страсти, съобщават организаторите.

Фирмите ще представят в Интер Експо Център ловни и риболовни принадлежности - от риболовните кукички до навигационни системи за яхти, кораби и лодки, оръжия и превозни средства, разнообразно облекло и аксесоари. Риболовците ще имат възможност да обменят опит, да се посъветват с по-добрите и да получат отговор на своите въпроси. Освен ориентация за най-подходящите места за риболов според сезона или желания улов ще могат да подберат и нужните такъми и екипировка за това.

На изложението "Лов и риболов" традиционно ще присъстват официални представители и търговци на оръжие - спортно, пневматично, газово и антикварно, ловни и спортни пушки, ловни карабини, патрони и барут за много модели и марки оръжие.

На изложението ловците отново ще могат да договорят изгодни условия за закупуване на необходимото им оборудване и екипировка.

Всеки посетител на изложението ще участва в томболата на организаторите и може да се сдобие с една от многото предметни награди предоставени от изложителите. Ще има тениски и шапки, патрондаши, фишфайндър, фенер, макара, комплекти блесни и др.

Място сред експонатите тази пролет имат и традиционните лъкове.

Всеки желаещ да изпита своята точност има на разположение специално изградено стрелбище. Заинтригуван от демонстрацията, показваща старата ловна култура, участникът в експеримента може да продължи визуалната разходка и да разгледа и други атрибути от бита на прабългарите на щанда на BAGATUR.

Паралелно с пролетното изложение "Лов и риболов" ще се проведе и първото изложение за екстремни спортове и приключения у нас "Adventure&Extreme Expo".

Информацията е на БТА.

Лични | Преглеждания: 828 | Дата: 07.05.2011 | Коментари (0)

 Инспектори от сектор "Рибарство и контрол” на ИАРА Русе съвместно със служители на Гранична полиция Русе са извършили проверка по река Дунав. При проверката в района на остров "Алеко” е заловен бракониер извършващ улов по време на Забраната за риболов. От нарушителя  е конфискувана мрежа с дължина 70 метра и му е съставен акт за извършване на стопански риболов по време на забрана.

Край лимана на "Русенска корабостроителница” и гр. Мартен, инспекторите на ИАРА Русе са открили и извадили от Дунав 3 бр. бракониерски мрежи с обща дължина 210 метра, както и един винтер. Риболовните уреди са били в работно положение. Те са иззети, а малкото количество риба в тях е върната във водата.  Съставени са констативни протоколи срещу неизвестни извършители.

Инспектори на ИАРА Добрич са извършили проверка по Черно море в района между Балчик и Албена. В резултат на проверката са открити 2 бр. бракониерски мрежи с размер на окото 22 мм и обща дължина 200 метра, както и 15 бр. нерегламентирани риболовни уреди тип ”кош” за улов на попчета. Мрежите и уредите са иззети и са съставени констативни протоколи срещу неизвестни извършители. Уловената риба попчета е освободена и върната в морето.

Проверка на язовир "Искър” са извършили инспектори от ИАРА София-област. При проверката на язовира  край вилната зона и в местността "Сухото дере” са открити и извадени бракониерски мрежи с обща дължина 400 метра. Мрежите са конфискувани и е съставен констативен протокол срещу неизвестен извършител. Уловената в тях около 60 кг риба е иззета от инспекторите на ИАРА и дарена на Помощно училище – интернат "Никола Драмалиев” в Самоков.

По сигнал на граждани, инспектори от сектор "Рибарство и контрол” на ИАРА Кърджали са извършили проверка на язовир "Студен кладенец”. В района на село Островица, инспекторите са открили и извадили 50 метра бракониерска хрилна мрежа. Уловената в нея близо 6-7 кг риба /шаран, каракуда и червеноперка/ е освободена и върната в язовира. Мрежата е конфискувана и е съставен констативен протокол срещу неизвестен извършител.

Източник ИАРА

Новини | Преглеждания: 512 | Дата: 05.05.2011 | Коментари (0)

 Проверка на яз. "Жребчево” са извършили късно снощи инспектори от сектор "Рибарство и контрол” на ИАРА Сливен. Инспекторите са открили и извадили от язовира 8 бр. бракониерски хрилни мрежи с обща дължина 500 метра. Те са били в работно положение. Уловената в тях близо 18 кг риба /речен костур, платика и морунаж/ е освободена и  върната в язовира. Мрежите са конфискувани и е съставен констативен протокол срещу неизвестен извършител.

Източник ИАРА
Новини | Преглеждания: 958 | Дата: 12.04.2011 | Коментари (2)

Немам нищо за продаване
Лични | Преглеждания: 534 | Дата: 01.04.2011 | Коментари (0)


Copyright MyCorp © 2017 | Хостнат от